Örebro universitetsbibliotek

Ämnesguide EU

Välkommen

Örebro universitetsbibliotek är ett av Sveriges 11 Europeiska dokumentationscentrum (kallade EDC) och en del av EU:s officiella informationsnätverk.

Vi tar emot officiella publikationer och arbetsdokument från Europeiska unionen och har i uppdrag att stödja högre utbildning och forskning genom att tillhandahålla EU:s officiella dokumentation. Vi hjälper också våra studenter och forskare, men även allmänheten, att hitta EU-material.

Merparten av EU:s dokument finns numera tillgängliga i elektronisk form i ett brett utbud av Internet-resurser och databaser. Du hittar länkar till dessa databaser och Internet-resurser i den här guiden.

Bibliotekets tryckta EDC-samling finns på plan 2 i biblioteket.

Informationsportaler om EU på svenska

  • Europa - EU:s webbportal - Här hittar du grundläggande information om hur EU fungerar samt de senaste nyheterna och händelserna i EU.
  • EU-upplysningen - Har i uppdrag av Riksdagen att informera om EU. Här hittar du grundläggande information om hur EU fungerar.

Ämnesbibliotekarie

Anna Boström
Contact:
019-301458