This is the "Start" page of the "Ämnesguide EU" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content
Örebro universitetsbibliotek

Ämnesguide EU  

Last Updated: Aug 22, 2014 URL: http://libguides.oru.se/EU Print Guide RSS Updates

Start Print Page
  Search: 
 
 

Europa direct

 

Välkommen

Örebro universitetsbibliotek är ett av Sveriges 11 Europeiska dokumentationscentrum (kallade EDC) och en del av EU:s officiella informationsnätverk.

Vi tar emot officiella publikationer och arbetsdokument från Europeiska unionen och har i uppdrag att stödja högre utbildning och forskning genom att tillhandahålla EU:s officiella dokumentation. Vi hjälper också våra studenter och forskare, men även allmänheten, att hitta EU-material.

Merparten av EU:s dokument finns numera tillgängliga i elektronisk form i ett brett utbud av Internet-resurser och databaser. Du hittar länkar till dessa databaser och Internet-resurser i den här guiden.

Bibliotekets tryckta EDC-samling finns på plan 2 i biblioteket.

 

Informationsportaler om EU på svenska

  • Europa - EU:s webbportal - Här hittar du grundläggande information om hur EU fungerar samt de senaste nyheterna och händelserna i EU.
  • EU-upplysningen - Har i uppdrag av Riskdagen att informera om EU. Här hittar du grundläggande information om hur EU fungerar.
 

Ämnesbibliotekarie

Anna Boström

e-post: anna.bostrom@oru.se

Telefon: 019-301458

Description

Loading  Loading...

Tip